ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

AVANOS

AVANOS İLÇE TARİH
AVANOS
 NEVŞEHİR AVANOS
Geçmişinde Hitit, Frig, Pers, Asur, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı izlerini taşıyan Kapadokya'nın bir parçası olan Avanos da, en az 4000 yıl öncesine kadar uzanan tarihiyle yörede önemli bir yere sahiptir.
1967 yılında İtalyanların Topaklı Höyüğünde yaptıkları kazılardan elde edilen bulgulara göre; Avanos'un tarihinin Etiler'e kadar uzandığı söylenmektedir. Hititler, Medler, Frigler, Asurlular, Persler, Keltler, Kapadokya Krallığı, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar muhtelif sürelerle Avanos tarihinin değişik evrelerinde yer almışlardır.


Pek çok tarihçiye göre, Avanos'un ismi Hititler döneminde "Zuwinasa", Asurlular döneminde "Nenansa", Bizanslılar döneminde "Venessa",

Selçuklular döneminde "Evenüz" dir. Osmanlı döneminde de "Uvenez, Evenez, Avanoz" olarak söylenirken, zamanla "Avanos"a dönüşmüştür.
Avanos, Selçuklular döneminde Avanos ismine kaynaklık eden "Evenuz" kelimesinin ayrıştırılmasında "Evani", "kap, mutfakta kullanılan kaplar, kacaklar, mutfak eşyaları", "Evenüz" de çanak, çömlek yapan bir yer olduğuna göre "Evani-öz , Even-öz"yani kap yapan, çanak çömlek yapan kasaba anlamına gelmektedir.

Selçuklu dönemi, Avanos'un kuruluşuyla ilgili bilinen en yakın dönemdir. O döneme ait ilk ve en önemli eser, 1202 yılında dönemin sultanı Alaaddin Keykubat adına yaptırılan "Alaaddin Camii"dir. Zamanla bazı ilavelerin yapıldığı camii, 1956 yılında, o günün parası ile 320 liralık bir maliyetle restore edilmiştir.


Mescidin yapıldığı 1202 yılına kadar sadece 5-6 haneden oluşan küçük bir topluluk olan Avanos; Çağşak, At Deresi, Kuşçin, Damönü, Meleklik, Sarıkaya, Güvercinlik, Gövtepe, Ağdere, Biledor ve Kızılöz bölgesinden gelenlerin toplanmasıyla çoğalır ve büyür. Avanos'un ilk mahallesi böylece oluşur ve mahalleye, mescidi yaptıran çavuşun adı verilir (1249 Yılı). Bu, bugün "Alaaddin Mahallesi" olarak bilinen "Çavuş Mahallesi"dir.


1867'den 1877'e kadar ilçe olan Avanos, bu tarihte tekrar köy haline dönüştürülür. 1887'e kadar köy olarak devam ederken, anlatıldığına göre; bir araya gelen 5 Avanoslu ilçe merkezi olan Gülşehir'e giderek, maliyede muhafaza edilen sandığı (kasayı) kaçırıp, Avanos'a getirir. 


Durum, ilgililerce hemen saraya bildirilir. Fakat, Sultan Abdülhamit'in yaverlerinden sarayda görevli Avanoslu Kurena Arif Bey'in devreye girmesiyle konu kapatılır ve böylece Avanos'a 1887'de ilçe olma hakkı tekrar verilmiş olur.


1888'de bir kaza olarak Kırşehir Vilayeti'ne bağlanan Avanos, Nevşehir'in 1954'te vilayet olması üzerine Nevşehir'e bağlanır. O tarihten bu yana, gelişen ve büyüyen Avanos, Kızılırmağın iki yakasına kurulmuş 12.000 nüfuslu, turistik bir ilçedir.


Pek çok film ve hikayeye konu olan Kızılırmak, ilçeyi doğudan batıya tam, ortadan ikiye ayırır. Hititler dönemindeki ismi "Marassantia", Bizans döneminde ise "Halys"dir. Irmak,


Avanos'un iki yakasını, ikisi çevre yolu, biri taş, diğeri asma olan dört köprü ile birbirine bağlar.


Taş köprü, Sultan Abdülhamit döneminde sarayda görevli Avanoslu Kurena Arif Bey'in katkılarıyla 1898 yılında yapımına başlanmış, 1900 yılında hizmete açılmıştır. O günün parasıyla 3700 lira harcanarak yapılmış köprü, iki tarafındaki başlıklarıyla beraber, toplam 11 ayak üstüne oturtulmuştur. Ayakların yapımında kullanılan taşlar, Avanos yakınlarındaki çeç ve karadağ bölgesinden manda kağnılarıyla getirilip yerleştirilmişlerdir.


 Taşların hiçbir aşınmaya uğramaksızın, hala ayakta kalması, bugün bile dikkat çeken bir durumdur. Köprünün ayaklarının, halk arasında sarı-kara ustalar olarak bilinen Türk ustalarca yapıldığı söylenmektedir. Hatta, aynı ustaların 1895 yılında Avanos'un çarşı içindeki eski hükümet konağını da yaptıkları ileri sürülmektedir.


 Köprünün üstü, yapıldığında önce tahtayla kaplanmış ve 20 yıl boyunca geçiş ücrete tabi kılınmış, fakat tahtalar zamanla yıpranınca, o yıllarda Kırşehir Milletvekili olan Avanoslu Ali Rıza Bey'in yardımlarıyla 1924'te değiştirilmeye başlanmış, çalışma 1926'da tamamlanarak, beton haline getirilmiştir. Beton kısmın yapımı, Wolf isimli bir Macar ustanın öncülüğünde, bazı Türk ustaların da katılımıyla oluşan ekip tarafından, dönemin fiyatlarıyla 60. 000 liraya mal edilerek gerçekleştirilmiştir.


Uzunluğu 151 m. olan taş köprünün yaya bölümü 1995 yılında tadilat görerek genişletilmiştir.


Tahta köprü ise, 1973 yılında, 180 m. uzunluğunda, 2,30 m. eninde, sadece yaya yürüyüşüne uygun olacak şekilde ve demir ayaklar üstüne ahşaptan yapılmıştır. 1994'te onarım gören, Türkiye'nin 2. asma köprüsü olma iddiasındaki köprünün, özellikle Kızılırmak üstündeki bölümü hafif salıncak gibi sallanmasıyla, konuklarına keyifli dakikalar yaşatmaktadır.


AVANOS İLÇE COĞRAFYA
Kızılırmak Nehrinin iki yanında yer alan Avanos Nevşehir, Ürgüp, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı İlçeleri ve Kayseri İl'ine komşudur. Arazinin büyük çoğunluğu tarıma elverişli olup, geniş düzlüklerden oluşmaktadır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlıdır.
İlçe Merkezinin rakımı 910 m’ dir. İlçenin toplam yüzölçümü 1045 Km²’ dir.


AVANOS İLÇE TURİZİM
TURİZM:
Çanakçılık,Halıcılık,Hediyelik eşya yapımı olmamk üzere çeşitli El Sanatları, Selçuklu ve Osmanlı eserleri,Tarihi anıtlar ve Tümülüsler, Peri Bacaları, Açık Hava Müzesi, Kiliseler
Vadiler ve yeraltı şehirleri gibizengin ve çeşitli Turizm değerlerine sahip olan ilçemiz bölgesinin en önemli Turizm merkezlerinden birisidir.


İlçemizde bugün 35 Çanak Atelyesinde çanak ve seramik ürünleri yapılmakta,halkımız Turistik amaçlı halı, kazak,çorap,eldiven, örmekte ve çanak üzerine desen işlemekte ve çanak üzerine deri kaplama işçiliği yapmaktadır.


İlçemizin Tarihi ve Turistik Yerleri Şunlardır:


1-Alaattin Camii:13.yy.Selçuklu eseridir.1202 yılında Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat tarafından yaptırılmıştır.


2-Yeraltı Camii:18.yy.Osmanlı eseridir.


3-Eski Taş Evler:İlçemize özgü olan ve bölgemizin jeolojik toprak yapısı içinde tebeşir veya kisir olarak adlandırılan taşlardan kemerli biçimde yapılan ve 20 yıl öncesine kadar konut olarak kullanılan yapılardır.Bu evler son yıllarda Pansiyon,Motel ve Restorant olarak düzenlenip Turizme kazandırılmakta ve turistlerin özellikle tercih ettikleri konaklama yerleri olmaktadır.


4-Çanakçı Heykeli:Çanak yapan bir insanı sembolize eden heykel çanaktan yapılmış olup,İlçe merkezindedir.İlçemiz ata sanatı çanakçılığın simgesi olup,turistlerin büyük ilgisini çekmektedir.


5-Eski Tekel Binası: İlçe Merkezinde orta Mahalledeki Osmanlı eseridir.Restore edilmiş olup, son olarak Avanos Belediyesine tahsis edilmiştir.


6-Kaya Oyma Yerler:Bölgemizin toprak yapısına uygun olan ve kazılarak turistik lokantalar halinde düzenlenen ve akşamları folklor gösterilerinin sunulduğu yapılardır.Bu türde toplam 1.100 kişilik 4 adet lokanta mevcuttur.....
7-Zelve Açık Hava Müzesi:Kapadokya bölgesinin en önemli açık hava müzelerinden birisidir.Zelve Vadisi içinde yüzlerce ilginç peri bacaları arasında 8.ve 9.yüzyıllara ait 15 kilise bulunmaktadır.


8-Çavuşin Kilisesi:Büyüklüğü ve freskleri ile bölgenin en önemli kiliselerindendir.Hıristiyanlık döneminde yerleşim yeri olan ve 11.yüzyılda yapılan bu kilise ilçemize 7.Km.uzaklıkta Çavuşin Köyümüzdedir.Ayrıca Güllüdere ve Kızılçukur vadileri içinde 9.yüzyıl eseri olan 12 kilise vardır.


9-Vadiler:Nevşehir,Niğde,Aksaray ve Kayseri illeri arasında yer alan, 3.Jeolojik zaman sonu ile 4.zaman başlarına kadar faaliyet gösteren Erciyes ve Hasan Dağlarının volkan tüflerinden meydana gelmişlerdir.Binlerce yıl yağmur ve kar sularının, sellerinin, rüzgarın,
sıcaklık farklarının ve arazi yapısı gibi bir çok faktörün etkisiyle toprağın aşınması sonunda oluşan vadiler ve peri bacaları eşsiz ve benzeri olmayan tabiat harikalarıdır.Zelve, Dervent, Güllü Dere, Kızılçukur ve Dere Yamanlı vadileri ilçemiz sınırları içinde bulunan ve birçok turist çeken vadilerdir.


10-Yeraltı Şehirleri:Kapadokya Bölgesinde çok sayıda yeraltı şehri bulunduğu,bölgeyi yurt edinen kavimler tarafından meydana getirildiği ve barınma amaçlı olarak kullanıldığı bilinmektedir.
Özkonak Kasabamızda 4 katlı ve aydınlatılmış yeraltı şehri oldukça ilginç bir yapıya sahiptir.
Kapadokya Bölgesine gelen yerli ve yabancıların % 80'i ilçemizide ziyaret etmekte,El Sanatları Merkezi olan İlçemizde çanak,seramik,hediyelik eşya,halı ve kilimlere ilgi göstermektedirler.
Ilimizi 2006 yılı sonu itibariyle 463.102 Yerli, 753.263yabancı olmak üzere toplam 1.216.365 turist ziyaret ettiği tahmin edilmektedir. 2007 yılı sonu itibariyla da 405.869 yerli, 974.493 yabancı olmak üzere toplam 1.380.362 turistin ziyaret ettiği tahmin edilmektedir.
İlçemizde halen 7 otel, 3 Motel,7 Pansiyon ve 1 konuk evi mevcut olup,toplam yatak kapasitemiz 1823 ve oda sayısı 871 dir.
İlçemizdeki konaklama tesislerinden 6 Otel Turizm Bakanlığı, 1 otel,3 Motel,Belediye belgeli olup,7 Pansiyonda Belediye belge ve denetimi ile faaliyet göstermektedir
AVANOS İLÇE ULAŞIM
Ulaşım
İlçemiz Nevşehir İline 16 Km, Kayseri’ye 60 km, Niğde’ye 98 km Aksaray’a 86 km, Gülşehir İlçesine 25 km uzaklıktadır. İlçemize bağlı Özkonak Kasabasına 22 km, Kalaba Kasabasına ise 35 km mesafededir. Kasabalarımızın tamamı ile tüm köylerimizin yolları asfalttır.


İlçemizi Köy ve Kasabalarına bağlayan yollar yaz-kış ulaşıma açıktır. Doğu ve Güneydoğu illerini Ege ve Akdeniz’e bağlayan Devlet Karayolu İlçemizin içinden geçmekte olup, İlçemizin diğer yerleşim birimleriyle bağlantısı oldukça iyi durumdadır. Ayrıca Kayseri-Ankara Karayolu da İlçemiz Sınırları içinden geçmektedir.
Uçak


Nevşehir’de İstanbul aktarmalı uçuşlara açık havalimanı bulunmaktadır. Ayrıca yut içi ve yurt dışı doğrudan uçuşlara açık olan en yakın havalimanı Kayseri’de bulunmaktadır. Nevşehir’e Kayseri havalimanı üzerinden gelen konuklarımızın Nevşehir’e karayolu ile aktarmalı olarak gelmeleri gerekmektedir.
Otobüs
Birçok Şehirlerarası otobüs firması Nevşehir iline düzenli olarak seferler düzenlemektedir. Bunlardan bazıları şunlardır:
Metro Turizm (Tel: 444 34 55, Web: www.metroturizm.com.tr ),
Süha Turizm (Tel: 444 11 38, Web: www.suhaturizm.com.tr),
Nevşehir Seyahat (Tel: 444 50 50, Web: 


www.nevsehirlilerseyahat.com.tr)
Bu firmaların Genel Ağ (İnternet) sitelerinden isterseniz hareket saatlerini öğrenebilir, isterseniz de biletinizi ayırtabilir veya alabilirsiniz.
AVANOS İLÇE SAĞLIK
Sağlık


04/01/2010 tarihinde İlimizde aile hekimliği uygulaması başlanılmıştır ilçe merkezi ve 3 kasabamızda aile hekimliğine geçilmiştir. Bu aile hekimliği birimleri Toplum Sağlığı Merkezimize bağlı olup, Toplum sağlığı merkezinde aynı zamanda nöbet tutmaktadırlar.
2010 yılı itibarıyla Topaklı 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu merkez 112 acil sağlık istasyonuna bağlanmış olup, İlçemiz Merkezinde ve Kalaba kasabasında 1’er adet 112 acil sağlık istasyonu bulunmaktadır.
İlçemizde 11 köyümüzden 8 tanesinde sağlık evi mevcut olup, Bozca, İğdelikışla ve Paşalı Sağlık evleri açıktır.
2010 Yılı Sağlık Personelinin Sağlık Tesislerine Göre Dağılımı
Sağlık tesisinin adı
Başhekim
SGB
Doktor
Çevre Sağ. Tek.
Tıbbi Sekreter
Lab. Tek.
Ebe
Hemşire
Diş Hekimi
Sağlık memuru
Hizmetli
Toplum Sağlığı Merkezi
1
3
5
3
1
8
8
1
4
4


Aile Hekimliği
İlçe Merkezi
Çalış Kasabası
Özkonak Kasabası
Kalaba Kasabası
5 aile hekimi
1 aile hekimi
2 aile hekimi
2 aile hekimi
5 sağlık pers.
1 sağlık pers.
2 sağlık pers.
2 sağlık pers.


Sosyal Yardım


2010 yılı itibariyle İlçemizdeki toplam yeşil kartlı sayısı 2399 dur.
2022 Sayılı Yasa kapsamında muhtaçlığına karar verilenlerin sayısı 2009 yılında 72, 2010 yılında ise 64’tür
Vakfımızın İlçe Merkezinde 100 Yataklı ortaöğretim Yurt binası bulunmakta olup, 2002 yılında 15 yıllığına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmiş olup, halen Öğretmenevi olarak kullanılmaktadır.


İş-kur Nevşehir İl Müdürlüğü ile ortaklaşa Ayhanlar köyünde “Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Projesi” ve Avanos Kız Teknik ve Meslek Lisesi ile ortaklaşa “Aşçılık Eğitimi Projesi” gerçekleştirilmiştir. Avanos HEM ile ortaklaşa “Turizm Eğitimi Projesi” gerçekleştirilmiştir. Bu projelerle 100 kişiye mesleki eğitim sertifikası verilmiştir.
Avanos Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından Yapılan Yardımlar
Yardım ve Destek
2009 Yılı
2010 Yılı
Yardım Sayısı
Tutar
Yardım Sayısı
Tutar
Gıda Yardımı
1.865
191.248
899
52.962


Yakacak Yardımı
1.000
240.000
923
339.735
Barınma Yardımı
-
-
2
11.168


Eğitim Yardımı
1372
120.997
1375
88.374
Sağlık Yardımı
2
2.747
10
10.270
SRAP Desteği
-
-
-
-
Diğer
531
119.550
837
186.303
TOPLAM
4770
674.542,00
4.046
688.812,00
a) EĞİTİM VE KÜLTÜR
AVANOS İLÇE EĞİTİM
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personelinin Görev Unvana göre Dağılımı


GÖREV UNVANI
TOPLAM
İlçe Milli Eğitim Müdürü
1
Şube Müdürü
2
İlçe Proje Koordinatörü
-
Şef
2
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni
3
Yardımcı Hizmetli/Memur
3
Şoför


Okul Müdürü
24
Müdür Başyardımcısı
5
Müdür Yardımcısı
39
Memur
1
Sayman
1
Teknisyen
1
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni
4
Bekçi
2
Yardımcı Hizmetli
19


Avanos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Norm Kadro Durumu


Öğretim Türü
Öğretmen Sayıları
Derslik Sayısı
Öğrenci Sayıları
Ana Sınıfı
Sınıf
Branş
Meslek
Toplam
Erkek
Kız
Toplam
Asil
Sözlş.
Ücretli
Ana Sınıfı
13
8
5
21
24
246
211
457
İlköğretim
28
105
102


208
225
1871
1870
3741
Avanos Lisesi


21


21
14
86
145
231
Özkonak Y.Selim Lis.
8


8
5
20
38
58
Kalaba F.S.Mehmet Lisesi
11


11
8
77
54
131
Anadolu Lisesi
17


17
6
104
113
217
Özkonak H.H T. Anad. Öğr. Lisesi


19


19
8
91
92
183
Kapadokya ÇPL
2


10
3
13
10
145
59
204
Kız Meslek Lisesi


10
8
18
13
0
157
157
İmam Hatip Lisesi
12


12
6
86
24
110
Endüstri Meslek Lise.
12
12
24
16
239
7
246
Öğretmenevi


Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Ok.


1
1


Toplam
13
8
36
106
222
23
373
335
2965
2770
5735


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bina, Araç Envanteri ve Diğer Varlıkları
Toplam Okul Sayısı
36 (1 Anaokulu, 24 İlköğretim, 9 Lise, 1 Öğretmenevi,1 Halk Eğitim Merkezi ve ASO)
Bakım ve Onarıma Gerek Duyan Bina Sayısı
3 (Kız Meslek Lisesi, Ayhanlar İ.O, Halk Eğitim Merkezi)
Toplam Derslik Sayısı
335
Toplam Spor Salonu Sayısı
1
Toplam Çok Amaçlı Salon Sayısı
1
Ek Derslik Yapımı Gerektiren Okul Sayısı
2 (Cumhuriyet İ.O, Kalaba Atatürk İ.O)
Okul Yapımına uygun Arsa Varlıkları
0
Hizmet Aracı Sayısı ve Türü
1
İlköğretim ve Ortaöğretim Cinsiyete Göre Öğrenci Sayıları
Kız Öğrenci Sayıları
Erkek Öğrenci Sayıları
TOPLAM
İlköğretim Kurumları
2081
2117
4198
Ortaöğretim Kurumları
689
848
1537
TOPLAM
2770
2965
5735
SBS Verileri
2009–2010 Eğitim Öğretim Yılı
Toplam Öğrenci Sayısı
Sınav Giren Öğrenci Sayısı
Sınav Girme Oranı
%
6. SINIFLAR


475
413
87
7. SINIFLAR
387
365
94
8. SINIFLAR:
Eğitim Öğretim Yılı
Toplam Öğrenci Sayısı
Sınav Giren Öğrenci Sayısı
Üst Kuruma Yerleşen Öğrenci Sayısı
Başarı Ortalaması
%
2008–2009
387
310
100
32
2009–2010
426
418
133
32
ÖSS Verileri
Eğitim Öğretim Yılı
Ortaöğretimden Mezun Öğrenci Sayısı
Sınava Giren Öğrenci Sayısı
Yükseköğretim Kurumuna Yerleşen Öğrenci Sayısı
Yükseköğretim Kurumuna Yerleşme Başarı Ortalaması
%
2009
338
338
49
15
2010
335
267
164
61


2010 yılı LYS de 90 öğrencimiz Lisans,74 öğrencimiz Ön lisans ve doğrudan geçişle Fakülte ve Yüksekokullara kaydolmuştur.
Pansiyonlu Okullar Kontenjanları ve Yatılı Öğrenci Sayıları


YILLAR
KAPADOKYA ÇPL
ERKEK PANSIYONU
AVANOS ANADOLU İ.H.L.
ERKEK PANSIYONU
ÖZKONAK H.H.T.AÖL
KIZ PANSIYONU
Kontenjan
Kalan
Doluluk Oranı %
Kontenjan
Kalan


Doluluk Oranı %
Kontenjan
Kalan


Doluluk
Oranı %
20092010
100
75
75
80
72
90
240
201
84
20102011
100
72
72
80
76
95
240
178
75
Avanos Halk Eğitimi Merkezi 2010/2011 Eğitim Öğretim Yılı Kurs-Kursiyer Bilgileri
KURSLAR
KURS SAYISI
KURSİYER SAYISI
KADIN
ERKEK
TOPLAM
MESLEKİ-TEKNİK KURSLAR
12
129
209
338
SOSYAL KÜLTÜREL KURSLAR
49
198
109
307
OKUMA YAZMA
KURSLARI
I. KADEME
5 KURS + 4 SINAV
62
5
67
II. KADEME
1 KURS + 4 SINAV
6
4
10
SBS YETİŞTİRME KURSLARI


777
723
1500
GENEL TOPLAM
75
1172
1050
2222


İlçemiz Geneli okuma –Yazma Oranı %99 dır.


· İlçede 3 adet motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu, 1 adet Özel Dershane ve 1 adet Merkez diğeri Kalaba Kasabasında olmak üzere toplam 2 Dernek Yurdu, Faaliyet göstermektedir.
· 1982 yılından bu yana Kızılırmak Gazetesi yerel yayın olarak faaliyetini sürdürmektedir. İki adet basımevi, 4 adet kitapevi mevcuttur.
· İlçe Merkezinde Spor Salonu ve Futbol Sahası vardır. Ayrıca Kasabalarımızda da 1’er adet Futbol Sahamız olmakla beraber, Özkonak Kasabamızda Futbol sahası yanında Basketbol-Voleybol salonu vardır. 11 köyümüzde de tesviyeli futbol sahası ve kale direkleri mevcuttur. İlçemizde otellere ait 3 adet çim saha mevcuttur ( Altınyazı, Avrasya ve Yıltok Otelleri )
· İlçemiz Merkezinde 1, Özkonak, Göynük, Topaklı, Kalaba ve Sarılar Kasabalarımızda 1’er adet ve Büyükayhan köyünde 1 tane olmak üzere 7 adet Kütüphane mevcuttur. Bunlardan Avanos 14.189, Ayhanlar 6.198, Göynük 2.211, Sarılar 5.59, Kalaba 7.116, Özkonak 8.779 ve Topaklı 9.677 olmak üzere toplam kitap adedi 53.679, dur. Şubelerdeki toplam okuyucu sayısı 93.589 ve ödünç verilen kitap sayısı da 16.730 dur.
N.Ü. AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU


İlçemizde bulunan Nevşehir Üniversitesi Avanos Meslek Yüksek Okulunda; Bilgisayar Teknolojisi, Elektronik Haberleşme, Seramik, Cam ve Çinicilik olmak üzere toplam 3 programda 100 öğrenci ile eğitim ve öğretime devam etmekte olup, 5 idari personel, 12 adet de akademik personel olmak üzere 17 personel görev yapmaktadır.
İlçemizde faaliyet gösteren YURTKUR’a bağlı 1 adet kız yurdumuz olup, 300 öğrenci kapasitelidir.
AVANOS İLÇE EKONOMİ
EKONOMİK DURUM
İş ve Çalışma Hayatı:
İlçemizde İşgücü; turizm, el sanatları, Tuğla ve un Fabrikaları ile Tarım ve Hayvancılık faaliyetlerinde çalışmaktadır.
Halkın geçimi genellikle tarım, hayvancılık ve turizme dayanır. Toprak sanayi, çanak ve çömlekçilik önemli bir geçim kaynağıdır.
Sanayi
6 Tuğla Fabrikası, 34 Un Fabrikası, 1 Kireç Fabrikası ve 1 Çimento Fabrikası ve 1 Örgü Fabrikası faaliyet göstermektedir. Halen Kalaba Özel Organize Sanayii Bölgesi proje yapım aşamasındadır.
İlçemizde Anadolu Çömlekçilik A.Ş. tamamen yurtdışına ihracat yapmakta olup, diğer çanak çömlek atölyelerinden de yurt içi ve yurtdışına ihracat yapmaktadır. Yine ilçemizde Bazaar 54 ve Sentez Hali adında iki adet büyük halı mağazası yurtdışına yönelik Turizm sektöründe hizmet vermektedir.
Bankalar ve Kooperatifler
İlçemizde Ziraat, Halk, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, olmak üzere, toplam 5 Banka Şubesi mevcuttur. Merkezde Taskobirlik, Tarım Kalkınma, Nakliyeciler ve Kredi Kefalet Kooperatifi mevcut olup, Çanakçılar içinde Avanos Esnaf Odasınca Kooperatif kurulma aşamasındadır. Özkonak’ta Taskobirlik ve Tarım Kalkınma Kooperatifi, Kalaba’da Taşıyıcılar Kooperatifi, Çalış’ta Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Paşalı da Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Avanos Tarımsal Kalkınma Kooperatifi vardır.
Mali Bilgiler
MALMÜDÜRLÜĞÜ
İlçemizde Malmüdürlüğüne ait 4 adet lojman bulunmaktadır.
2010 Yılı Gelir İşlemler


Tahakkuk Miktarı (Takipliye Aktarılanlar Dahil)
22.898.211,37


Tahsilat Miktarı
15.541.532,66


Tahakkuk Tahsilat Oranı
68%


Limited Şirket( 34 adet un fabrikası)
143


Anonim Şirket
36


Kooperatif
34


Serbest Meslek Erbabı Sayısı
51


G M S İ Mükellef Sayısı
247


Gerçek Usulde Mükellef Sayısı
683


Basit Usulde Mükellef Sayısı
647


KDV Mükellef Sayısı
834


Toplam Gelir Vergisi Mükellef Sayısı
1.910
Tahakkuk-Tahsilât miktarlar
2008
2009
2010


TAHAKKUK
21.626.719,61
28.226.726,40
32.558.664,92


TAHSİLÂT
12.776.515,28
14.207.848,62
17.750.116,09


2010 Yılı Milli Emlak
Toplam Taşınmaz Mal Sayısı(Aktif)
4812
Toplam Yüzölçümü
72.072.366,26
Tahsisli Taşınmaz Sayısı
851
İratlı Taşınmaz Mal Sayısı
3960
İlişikli Taşınmaz Sayısı
2
Tahsisli Taşınmaz Yüzölçümü
12.400.490,44
Ecrimisile Konu Olan Yüzölçümü
198.452,00
Toplam İşgal Edilen Alan
198.452,00
Ecrimisil Tahsilât
31.282,87 TL
Ecrimisil Tahakkuk
24.100,65
Tahsilât Oranı
77%
2010 Yılı Muhasebe İşlemleri
Tahakkuk Dairesi Sayısı
26
Kurumumuzdan Maaş Alan Personel Sayısı
652
Kurumumuz Yevmiye Sayısı
14506
Yıl İçinde Yapılan Bütçe Gideri
24.239.684,33
Yıl İçinde Yapılan Bütçe Geliri
17.750.044,24
Gelirin Gideri Karşılama Oranı
73%
AVANOS İLÇE NÜFUS
NÜFUS DURUMU:
2009 Yılındaki ADNKS Nüfus Sayım Sonuçlarına toplam nüfus 35.832’dir. 2010 Yılı ADNKS Nüfus Sayım Sonuçlarına göre ise İlçe Merkezi 12.288, Belde ve Köy nüfusu 22.857 olmak üzere toplam nüfus 35.145’dir.
Halkın % 72'si Kasaba ve Köylerde % 28'i İlçe Merkezinde yaşamaktadır.


2010 Yılı ADNKS Nüfus Sayım Sonuçlarına göre İlçe Merkezi, Belde ve Köy Nüfusları


İl/İlçe Merkezleri
Belde/Köyler
Toplam
Nevşehir
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Avanos
12.288
5.967
6.321
22.857
11.295
11.562
17.262
17.883
12.288


Belde ve Köy Nüfusları
Belde/Köy
Toplam
Erkek
Kadın
Özkonak
3.549
1.747
1.802
Göynük
1.518
762
756
Sarılar
1.261
601
660
Mahmat
1.809
921
888
Topaklı
1.691
861
830
Akarca
1.883
915
968
Çalış
2.182
1.082
1.100
Kalaba
4.854
2.417
2.437
Aktepe
66
34
32
Bozca
617
298
319
Çavuşin
690
349
341
Altıpınar
197
92
105
B. Ayhan
705
341
364
İğdelikışla
423
182
241
Karacauşağı
171
84
87
Kuyulukışla
65
26
39
Küçük Ayhan
480
240
240
Üçkuyu
126
62
64
Paşalı
570
281
289
TOPLAM
22.857
11.295
11.562