ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

10 Temmuz 2011 Pazar

NEVŞEHİR PROVİNCE
Nevsehir


NEVŞEHİR TANITIM
NEVŞEHİR İLÇELER
NEVŞEHİR TARİH
NEVŞEHİR RESİMLER
NEVŞEHİR MANZARALAR
NEVŞEHİR GÖRÜNTÜLER
NEVŞEHİR KÜLTÜR
NEVŞEHİR TURİZİM
TIKLA>>OLTU TAŞIM
NEVŞEHİR EKONOMİ
NEVŞEHİR KONAKLAMA
NEVŞEHİR VİDEO
NEVŞEHİR SANAYİ
NEVŞEHİR İKLİM
NEVŞEHİR SANAT
NEVŞEHİR GEZİ
NEVŞEHİR DOĞA
NEVŞEHİR PİKNİK
NEVŞEHİR TARİHİ ESERLER
NEVŞEHİR HABER

Yüzölçümü: 5.467 km²

Nüfus: 309.914 (2000)

İl Trafik No:
Nevşehir İli Şehir Tanıtımı

50

NEVŞEHİR İLİ TARİH
Nevşehir, tarih ve doğanın iç içe geçerek, bütünsel bir güzellik sergilediği beldeleri ve bölgede yaşamış uygarlıkların zenginleştirdiği kültürel birikimi ile Türkiye’nin eşsiz turizm cennetlerinden biridir.
Nevşehir İli Şehir Tanıtımı
Nevşehir, ilk dönemlerde “Nyssa”, daha sonraki dönemlerde “Soandos Nisa” ve “Muşkera” adları ile anılmıştır. Osmanlı döneminde, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa sadrazam olduğunda “Muşkera” adını değiştirerek kente “Yenişehir” anlamına gelen Nevşehir adını vermiştir.

Bölgede yapılan az sayıdaki prehistorik araştırmalardan Neolitik (M.Ö. 7 bin) dönemine ait yerleşmeler saptanmıştır. M.Ö.1600’lerde Hitit Krallığı’nın egemenliği altında olan kente, M.Ö. 12 yüzyılda göç kavimlerinin, M.Ö. 7. yüzyılda Kimmer ve İskitlerin saldırıları yaşanmıştır. Nevşehir, M.Ö. 680 - 610 yıllarında Asur ve M.Ö. 610 - 550 yıllarında Med egemenliğinin ardından Perslerin yönetimine girerek Kappadokia Satraplığı içinde yer almıştır. 


M.Ö. 332 yılında Pers soylularından I. Ariarathes bağımsız Kappadokia Krallığı’nı kurmuştur. M.S.17 yılında Roma İmparatorluğu’na katılan Nevşehir sonra, Persler, Sasaniler daha sonra da Anadolu Selçuklu Devleti yönetimine girmiştir. Bölge 1097 yılında Haçlıların eline geçmiştir.


 Daha sonra İlhanlı ve 1398’de Karamanoğulları yöreye egemen olmuşsa da aynı yıl Sultan I. Bayezit Nevşehir’i Osmanlı topraklarına katmıştır. 1402 yılında Bayezit’in Timur’a yenilmesiyle bölge Karamanoğulları yönetimine geçmiş 1466’da da kesin olarak Osmanlı egemenliğine girmiştir. 1954 yılında da il olmuştur.


Günümüzde bölge, birbirinden güzel kaya kiliseleri, doğal güzellikleri, vadileri ve yeraltı şehirleriyle bir açık hava müzesi durumundadır.
Dünyaca ünlü Türk düşünürü Hacı Bektaş-ı Veli ile Osmanlı döneminin ünlü sadrazamlarından Damat İbrahim Paşa’nın bu bölgede yaşamış olmaları da kültür ve turizm hareketlerinin olumlu yönde gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.
NEVŞEHİR İLİ COĞRAFYA
Coğrafi Konumu

Nevşehir ilinin doğusunda Kayseri, kuzeyinde Yozgat ve Kırşehir, batısında Aksaray, güneyinde Niğde bulunmaktadır.
NEVŞEHİR İLİ İKLİM
İklimi

Nevşehir, yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlı geçen tipik karasal iklim özelliğine sahiptir.
NEVŞEHİR İLİ HARİTA
NEVŞEHİR İLİ ULAŞIM
Ulaşım: Kara ve havayolu ile ulaşım mümkündür.